Marketing

logovv

Portal Vaterpolo vesti osnovan je u oktobru 2012. godine i jedan je od najposećenijih vaterpolo sajtova. Samo u 2017. godini Vaterpolo vesti su zabeležile više od 680.000 poseta i 1.300.000 otvorenih strana.

Pogledajte MediaKit i ponudu za 2018. godinu.

Ako želite da se oglašavate na portalu Vaterpolo vesti, kontaktirajte nas na email: kontakt@vaterpolovesti.com.

Posebno se zahvaljujemo Vaterpolo savezu Srbije, koji je na početku doprineo razvoju portala, kao i firmama KeelMV SistemBiomelemAnaFarmIn TehnikPullBall i apartmanu „Princ“.

Reference

sponzor-keelsponzor-anafarmsponzor-pullball
sponzor-biomelemsponzor-mv-sistemsponzor-in-tehnik
sponzor-princ